Фінансова звітність за 2019 рік

І Квартал 2019 року

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 Звіт про виконання річного фінансового плану за I Квартал 2019 року

ІІ Квартал 2019 року

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Звіт про виконання річного фінансового плану за 1 півріччя 2019 року

ІІІ Квартал 2019 року

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Звіт про виконання річного фінансового плану за 9 місяців 2019 року 

ІV Квартал 2019 року

Форма №6 Додаток до приміток до річної фінансової звітності за 2019 рік

Форма №5 Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік

Форма №4 Звіт про власний капітал

Форма №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 Звіт про виконання річного фінансового плану за 2019 рік

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 2019 РІК

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ ЗА 2019 РІК

Фінансова звітність за 2019 рік (уточнення)

Форма №5 Примітки

Форма №4 Звіт про власний капітал

Форма №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)